Senaste nytt från Ålands landskapsregering

Strukturfondsprogrammet 2014-2020 04.06.15
Förlängt ansökningstid för strukturfondsprogrammet Entreprenörskap och kompetens 2014-2020 28.05.15
Ålands strukturfondsprogram öppnar ansökningomgång 1 13.05.15
Sjöfartens Dag anordnas 21 maj 2015 på Alandica 12.05.15
Vårjakt på ejder 1-20.5.2015 09.04.15
Landskapsregeringen har den 9 april 2015 fastställt riktlinjerna för beviljande av tillstånd till jakt på hane av ejder under perioden 1-20.5.2015. Enligt riktlinjerna får maximalt 3.800 hanar av ejder fällas.
Information om rättsläget inom socialvården 31.03.15
Landskapsregeringen har sammanställt information om rättsläget inom socialvården som publiceras på regeringens webbplats. Behovet av information är stort eftersom socialvårdslagen (FFS 710/1982) förblir tillämplig på Åland genom blankettlagstiftning trots att en ny socialvårdslag från och med den 1 april 2015 träder i kraft i riket. Dessutom träder den 31 mars 2015 ny landskapslagstiftning om familjehem i kraft.
Verksamhetsplan 2015 för arbetsmarknadspolitiken gällande AMS verksamhet antagen. 31.03.15
Internationellt INTERREG-samarbete i fokus i Mariehamn tisdagen den 24.3.2015 20.03.15
Åland ordförande när nya Central Baltic-programmets övervakningskommitté inleder sitt arbete.
Utställd vägplan Bjärström-Emkarby 16.03.15
Vägplan för ombyggnad av landsväg nr 40, sträckan Bjärström-Emkarby, sektion 3900-6650, inklusive ombyggnad av anslutningar samt byggande av en parallell gång- och cykelväg i Bjärström, Kulla och Emkarby byar i Finströms kommun
Start för landskapets nya EU-program 11.03.15
Landskapets nya EU-program för landsbygdsutveckling och strukturfondsprogram för perioden 2014-2020 kör igång.
Se tidigare nyheter >>

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord