regeringen_svartvit                                                                    PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         4                                  20.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Finansavdelningen

Allmänna byrån, F1

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

CG - RN - VT - JE - WV                       CA - FK                                            Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                      Protokollförare

Lantråd
Camilla Gunell

Vicelantråd
Roger Nordlund

Finanschef
Conny Nyholm

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 6

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2015.

ÅLR 2015/5916

Förslagets sifferstat, detaljmotivering och allmänna motivering godkändes.

 

Beslöts överlämna förslaget till lagtinget såsom budgetförslag nr 5/2014-2015.

_____________________________________