regeringen_svartvit                                                                    PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         2                                  20.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Finansavdelningen

Redovisningsbyrån, F2

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

CG - RN - VT - JE - WV                       CA - FK                                            Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                      Protokollförare

Lantråd
Camilla Gunell

Vicelantråd
Roger Nordlund

Redovisningschef
Susanna Mattsson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 2

Årsredovisning för landskapet Åland per 31.12.2014.

ÅLR 2015/5917

Beslöts fastställa årsredovisningen per 31.12.2014 i stöd av § 19a LL om landskapets finansförvaltning.

__________________________________