regeringen_svartvit                                                                    PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         3                                  27.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Finansavdelningen

Redovisningsbyrån, F2

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

CG - RN - VT - WV                            CA - FK - JE                                      Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                      Protokollförare

Lantråd
Camilla Gunell

Vicelantråd
Roger Nordlund

Redovisningschef
Susanna Mattsson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 3

Årsredovisning för landskapet Åland per 31.12.2014.

ÅLR 2015/5917

ÅLR 2015/6273

Beslöts överlämna årsredovisningen, revisionsberättelsen samt hållbarhetsredovisningen till lagtinget såsom redogörelse nr 2/2014-2015 i enlighet med 25 § LL om Ålands landskapsregering.

_____________________________________