regeringen_svartvit                                                                    PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  8                                  20.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Finansavdelningen

Avtals- och pensionsbyrån I, F30

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Vicelantråd

Roger Nordlund

Biträdande avtalschef
Siv Tennström

Omedelbart

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                           Beslut


Nr 24

Protokoll uppgjort 19.5.2015 vid en centralförhandling begärd av TCÅ r.f. angående tolkning av 11 § och 18 § i tjänstekollektivavtalet om resekostnadsersättningar.

ÅLR 2015/2526

Ant.                                    Landskapsregeringen antecknade protokollet för kännedom.