PROTOKOLLSUTDRAG
Kansliavdelningen Nummer Datum
Byrå 10 11.4.2000
Allmänna, administrativa enheten II, K14

Protokoll fört vid enskild föredragning

Beslutande

Landskapsstyrelseledamot Danne Sundman

Justerat 11.4.2000

Föredragande

Danne Sundman

Förvaltningsinspektör Veronica Johansson

........................................................

Ärendets nummer och beskaffenhet Beslut Exp.dag/nr

Nr 23


Ändring av landskapsstyrelsens beslut nr 77 Kd1/13.9.1966 angående utseende, mått och ersättning för registreringsskyltar för motorcyklar.
Dnr Kd1-31-96-16

Beslut enligt bilaga: Motorcykelskyltar 2000.


Utdrag
79 K14

 
Nr 24

Trafikinspektörens förslag till ändring av avgifterna för provnummerskyltar.
Dnr Kd1-35-98-8


Enligt 34 § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon (19/93) kan motorfordonsbyrån ge vissa företag tillstånd att använda provnummerskylt. I vissa fall handlar det om en period om några månader per år.

Landskapsstyrelsen beslöt fastställa en avgift om 150 mk per månad för tillstånd att använda provnummerskyltar som motorfordonsbyrån beviljar för kortare tid än ett år i taget.

Protokollet justerades omedelbart.

Veronica Johansson


Utdrag
80 K14

Bilaga: Motorcykelskyltar 2000

Ålands landskapsstyrelses beslut angående utseende, mått och ersättning för registreringsskyltar för motorcyklar

Givet i Mariehamn den 11 april 2000.

Landskapsstyrelsen har med stöd av 31 § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon (19/93) beslutat att de nya registreringsskyltarna för motorcyklar skall ha följande utseende och mått:

1.    Registreringsskylten består av bokstavskombinationen ÅL och ett tal med högst tre siffror. Skyltens mått skall vara 190 mm (bredd) och 150 mm (höjd).

2.    Registeringsskylten kan också bestå av valfri bokstavs- och sifferkombination (personlig teckenkombination). Sådan skylt kallas personlig registreringsskylt. Antalet tecken skall vara minst två och högst sex (mellanrum räknas som tecken). Rätten till den personliga skylten gäller i femton år, varefter rätten kan förlängas enligt då gällande villkor och avgift. På den personliga registreringsskylten skall fordonets registreringsnummer vara upptaget i nedre vänstra hörnet. Skyltens mått skall var desamma som ovan.

    Samtliga registreringsskyltar skall ha blå text och ram på vit reflekterande botten. Till vänster om registreringsnumret eller den personliga teckenkombinationen är namnet Åland placerat mitt emellan Ålands flagga upptill och Ålands vapen nertill.

    Detta beslut ersätter landskapsstyrelsens beslut 13.9.1996 om utseende, mått och ersättning för registreringsskyltar för motorcyklar.

Landskapsstyrelseledamot Danne Sundman

Förvaltningsinspektör Veronica Johansson

Dnr Kd1-31-96-16