PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 18                                 2.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Regeringskansliet

Allmänna byrån, Rk1

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister

Wille Valve

Integrationssamordnare

Kathi Salokoski

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 27

Förlängning av avtal med Mariehamns stad/ Medborgarinstitutet i Mariehamn gällande informationskontor.

ÅLR 2015/6368

 

Landskapsregeringen ingår ett avtal med Mariehamns stad/Medborgar-institutet om fortsatt genomförande av ett informationskontor, ”Kompassen” under 2015. Budgetmoment 22500.

 

____________________________________