PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         7                                  22.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Kansliavdelningen

Allmänna byrån, K10

 

 

Närvarande                                                       Frånvarande                                                   Justerat

CG - RN – VT – WV                           CA -  FK -  JE                                    Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                      Protokollförare

L a n t r å d

Camilla Gunell

Vicelantråd

Roger Nordlund

Förvaltnings- och utvecklingschef

Dan E Eriksson

                                                                                                            

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 9

Ltl Anders Erikssons skriftliga fråga av den 19 maj 2015.

ÅLR 2015/6005

66 Rk1

Ltl Anders Eriksson har ställt följande skriftliga fråga: Vad avser landskapsregeringen göra för att bidra till ett förverkligande av en muslimsk begravningsplats på Åland?

 

Landskapsregeringen beslöt att minister Johan Ehn besvarar frågan.

___________________________________