PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         5                                  20.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Lagberedningen

Lag 3

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

CG - RN - VT - JE - WV                       CA - FK                                                          Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                      Protokollförare

Lantråd
Camilla Gunell

Minister
Wille Valve

Lagberedare
Mathias Lundqvist

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 5

Föredragande ministerns lagförslag om servicesedlar inom socialvården. I förslaget ingår

1) landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården samt

2) landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården.

ÅLR 2015/3174

29 L1

 

Landskapsregeringen beslöt godkänna förslaget och överlämna det till lagtinget.

 

_______________________________________________