PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         1                                  21.4.2015

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Lagberedningen

Lag 4

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

CG - RN - CA - FK - JE - WV                VT                                                                   Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                      Protokollförare

Lantråd
Camilla Gunell

Minister
Fredrik Karlström

Lagberedare
Patrik Lönngren

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 1

Föredragande ministerns förslag till lagförslag om sänkta promillegränser i trafiken.

I förslaget ingår:

1) landskapslag om ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland och

2) landskapslag om ändring av körkortslagen för Åland.

ÅLR 2015/1839

25 L1

 

Landskapsregeringen beslöt godkänna lagförslaget och överlämna det till lagtinget.

 

_______________________________________________