PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         3                                  24.4.2015

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Lagberedningen

Lag 5

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

CG - RN - CA - JE - WV                      VT - FK                                                          Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                      Protokollförare

Lantråd
Camilla Gunell

Minister
Carina Aaltonen

Vik. lagberedningschef
Hans Selander

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 3

Föredragande ministerns lagförslag om förnyat hemvårdsstöd. I förslaget ingår en landskapslag om hemvårdsstöd.

ÅLR 2014/9488

27 L1

 

Landskapsregeringen beslöt godkänna förslaget och överlämna det till lagtinget.

 

_______________________________________________