PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 24                                 26.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Social- och miljöavdelningen

Socialvårdsbyrån, S1

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister
Wille Valve

Socialinspektör
Ulla Rindler-Wrede

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 66

Anhållan om medel, Ålands Handikappförbund r.f.

ÅLR 2014/8202

85 S1

Ålands Handikappförbund r.f. anhåller om tilläggsanslag för att säkra medel för lönekostnader inför januari – februari 2016. Totalt ansöks om 31.431,04 euro varav 3.184,04 är medel för att täcka oförutsedda utgifter till följd av moderskaps- och föräldraledighet under 2015.

 

Verksamhetsbidraget beviljat för 2015 avser den årliga verksamheten varför inga medel för 2016 kan beviljas innevarande år. Ansökan om medel för 2016 ska lämnas till landskapsregeringen senast 15 oktober 2015.

 

Föreningen uppmanas att vid behov inkomma med anhållan om förskottsutbetalning i december 2015.

 

För oförutsedda utgifter till följd av moderskaps- och föräldraledighet beviljas begärda 3.184,04 euro. Medlen utbetalas från konto 44510.