BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      1                                    1 - 2

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                        Månad och år: Januari 2005

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef
Niklas Karlman

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     1          7     Ta1-32-97-21      74 T10        Sändes skrivelse från Yvonne och Kurt Eriksson, från Eckerö, till Högsta förvaltningsdomstolen

 

     2          7                                75 T10        Sändes skrivelse från Rita och Leif Lindman, från Eckerö, till Högsta förvaltningsdomstolen