BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      4                                    6 - 7

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                        Månad och år: April 2005

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef
Niklas Karlman

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     6          5     T10/05/3/29         260 T10      Förordnande för sommarextra bokningsbiträde Ilona Marjaana Ahlfors 4.4-31.8.2005

 

     7        15     T10/05/3/9           298 T10      Förordnande för vik. byråsekreterare Rebecca Lindblom 15.6-21.8.2005