BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      5                                   8 - 13

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                        Månad och år: Maj 2005

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef
Niklas Karlman

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


      

     8        12     T10/05/3/31         359 T10      Beviljades mätningsbiträde Henrik Strömberg ledighet utan lön 1.6-30.11.2005

 

     9        17     T10/05/3/39         377 T10      Förordnande för sommarextra bokningsbiträde Satu Silvennoinen 16.5-19.8.2005

 

   10        17     T10/05/3/40         378 T10      Förordnande för sommarextra bokningsbiträde Annika Laurén 16.5-12.8.2005

 

   11        31     T10/05/3/41         432 T10      Förordnande för sommarextra bokningsbiträde Heidi Kurki 30.5-12.8.2005

 

   12        31     T10/05/3/42         433 T10      Förordnande för sommarextra bokningsbiträde Birgitta Enoksson 30.5-26.8.2005

 

   13        31     T10/05/3/6                              Avdelningschefens tjänsteresa 24.5 möte i Helsingfors, Nordiskt Vägtekniskt Förbund