BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      7                                  15 - 21

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                        Månad och år: Augusti 2005

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef
Niklas Karlman

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


      

   15          2     T10/05/3/29         526 T10      Beviljades ansökan från sommarextra bokningsbiträde Ilona Ahlfors om att avsluta sin anställning den 10 augusti 2005

 

   16          2     T10/05/3/39         527 T10      Beviljades ansökan från sommarextra bokningsbiträde Satu Silvennoinen om att avsluta sin anställning den 12 augusti 2005

 

   17          2     T10/05/3/40         528 T10      Förordnande för sommarextra bokningsbiträde Annika Laurén 13-26.8.2005

 

   18          2     T10/05/3/41         529 T10      Förordnande för sommarextra bokningsbiträde Heidi Kurki 13-19.8.2005

      

   19        29     T10/05/3/2           593 T10      Förordnande för vik. bokningsfunktionär Ramona Lindblom 24.8-16.9.2005

 

   20        29     T10/05/3/50         594 T10      Förordnande för vik. bokningsbiträde     Birgitta Enoksson 6-23.9.2005

 

   21        31     T10/05/3/6                              Avdelningschefens tjänsteresa 29-30.8.2005 till nordiska trafikministrars möte i Vejle, Danmark