BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      9                                  23 - 25

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                        Månad och år: Oktober 2005

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef                                Stf. avdelningschef
Niklas Karlman
                               Bengt Dahlén

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


      

   23        27     T10/05/3/2           727 T10      Förordnande för vik. bokningsfunktionär Ramona Lindblom 25.10-4.11.2005

 

   24        27     T10/05/3/50         728 T10      Förordnande för vik. bokningsbiträde Birgitta Enoksson 1-4.11.2005

 

   25        31     T10/05/3/6                              Avdelningschefens tjänsteresa 10-11.10.2005, möte med Vägförvaltningen i Åbo samt kontroll av de av Vägförvaltningen skötta hamnarna i Osnäs och Galtby