PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  1                                   4.1.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Tuula Mattsson

Vägingenjör

Stig Janson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 1

Omkörningsförbud på landsväg nr 3.

T10/05/5/1

4 T10

Landskapsregeringen beslöt förbjuda omkörning på en ca 350 m lång vägsträcka på landsväg nr 3 i Knutsboda by, Lemlands kommun, enligt karta.

 

Förbudet träder i kraft den 1 februari 2005.