PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  2                                   4.1.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Tuula Mattsson

Avdelningschef

Niklas Karlman

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 2

Förordnande som tillfällig bokningsfunktionär vid trafikavdelningen, Ålandstrafiken, för tiden 1.1-31.12.2005.

T10/05/3/1

1 T10

Beslöts förordna Kristina Brunström, från Mariehamn, till tillfällig bokningsfunktionär för tiden 1.1-31.12.2005 i lkl A15.

 

Nr 3

Förordnande som tillfälligt bokningsbiträde vid trafikavdelningen, Ålandstrafiken, för tiden 1.1-31.12.2005.

T10/05/3/2

2 T10

Beslöts förordna Ramona Lindblom, från Saltvik, till tillfälligt bokningsbiträde för tiden 1.1-31.12.2005 i lkl A14.

 

Nr 4

Förordnande som tillfälligt bokningsbiträde vid trafikavdelningen, Ålandstrafiken, för tiden 1.1-31.12.2005.

T10/05/3/4

3 T10

Beslöts förordna Leila Roos, från Mariehamn, till tillfälligt bokningsbiträde för tiden 1.1-31.12.2005 i lkl A14.