PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  3                                   4.1.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Tuula Mattsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 5

Passbåtstrafiken med M/S Husö i Sottunga och Kökar skärgård i anslutning till färjornas angöringar i Sottunga.

T10/05/1/1

 

Beslöts justera understödet för Per Nordberg, från Husö, till 4 046,00 € + 8 % mervärdesskatt per månad räknat från den 1 januari 2005. Nuvarande understöd utgör 3 694,80 € + 8 % mervärdesskatt från den 1 oktober 2000. Trafiken regleras enligt avtal.