PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  8                                   1.2.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 11

Inkomna anbud för borttransport av två pråmar i Kökar kommun.

T10/03/5/121

Protokoll fört i samband med öppnandet av inkomna anbud antecknades för kännedom.

 

Landskapsregeringen beslöt inleda förhandlingar med Henry Kajander från Dragsfjärd.

 

Nr 12

Kontraktsförhandlingar med Olofsson & Co, Öb, från Mariehamn, om uthyrning av kiosk-cafeteriarörelsen på M/S Skiftet.

T10/04/2/24

Avtal

Protokoll fört i samband med förhandlingarna antecknades för kännedom.

 

Landskapsregeringen beslöt omfatta förslaget till avtal. Hyresbeloppet utgör 320 €/mån för perioden 15.2.2005 – 14.2.2008.