PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 10                                  8.2.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 16

Understöd för kollektivtrafik i glesbygdskommuner under år 2004.

Se bilaga

86-93 T10

Landskapsregeringen beslöt reservera medel för understöd för kollektivtrafik i glesbygdskommuner enligt bilaga T10/E/10/16/8.2.2005.

 

Principen för beviljande av understödet är densamma som under år 2003. Moment 48.10.45.

 

Nr 17

Förhandsbesked för understöd för kollektivtrafik i glesbygderna under år 2005.

Se bilaga

86-94 T10

Landskapsregeringen beslöt reservera medel för understöd för kollektivtrafik i glesbygdskommuner enligt bilaga T10/E/10/17/8.2.2005.

 

Principen för beviljande av understödet är densamma som under föregående år. Moment 48.10.45.

 

Nr 18

Beräknade utgifter i samband med dockningar av landskapsregeringens frigående färjor samt linfärjan Ängösund.

T10/05/2/5

Antecknades beräknade utgifter/färja som överstiger 10 000 € för kännedom.

 

Landskapsregeringen beslöt godkänna de angivna specifikationerna på arbeten som kommer att utföras och angivna beräkningsgrunder. Utgifterna är preliminära och tilläggsarbeten/utgifter kan tillkomma som är okända och framkommer i samband med att färjorna torrsätts.

 

M/S Ejdern                        ca 23 000 €

M/S Knipan                       ca 15 000 €

M/S Gudingen                    ca 20 000 €

M/S Skiftet                        ca 16 000 €

M/S Grisslan                      ca 20 000 €

M/S Alfågeln                      ca 43 000 €

M/S Viggen                       ca 14 000 €

Ängösunds linfärja  ca 48 850 €

M/S Doppingen                 ca 12 000 €.

 

Nr 19

Anskaffning av reservkoppling anpassad för M/S Ejdern, M/S Gudingen, M/S Knipan och M/S Skiftet.

T10/05/2/5

 

Landskapsregeringen beslöt omfatta förslaget att anskaffa reservkoppling från tillverkaren för ett pris om 32 840 €.

 

Erfarenheten påvisar att reparationen av en koppling som utförs på fabriken i Tyskland utgör 5-6 veckor och innebär ett för långt trafikavbrott för färjorna. Utgiften fördelas på rubricerade färjor.

 UNDERSTÖD FÖR KOLLEKTIVTRAFIK UNDER 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga T10/E/10/16 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun

Antal turer under 2004

 

Diarienummer

Färdmedel

Linjeantal

Bidrags %

Landskapsbidrag

Speciella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal turer per vecka

Antal trafikdagar

 

 

 

 

€ högst

synpunkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRÄNDÖ

5

260

T10/05/4/10

taxi

2

90

17 966,00

Servicetrafik på samtliga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

öar i Brändö kommun

 

FÖGLÖ

4

208

T10/04/4/1

taxi

1-4

90

5 860,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMMARLAND

2

104

T10/04/4/13

taxi

1

90

2 196,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUMLINGE

6

312

T10/04/4/6

taxi

1

90

5 490,00

Anlitar färja, Seglinge, Enklinge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖKAR

5

260

T10/05/4/11

taxi

1

90

3 294,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMLAND

3

156

T10/04/4/8

buss/taxi

1

90

2 930,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALTVIK

2

104

T10/05/4/12

buss/taxi

1

90

1 830,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOTTUNGA

-

-

-

-

-

-

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅRDÖ  

 

 

T10/04/4/2

 

 

90

841,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

40 407,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: En trafikdag betyder tur/retur morgon kväll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UNDERSTÖD FÖR KOLLEKTIVTRAFIK UNDER 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga T10/E/10/17 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun

Antal turer under 2004

 

Diarienummer

Färdmedel

Linjeantal

Bidrags %

Landskapsbidrag

Speciella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal turer per vecka

Antal trafikdagar

 

 

 

 

€ högst

synpunkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRÄNDÖ

5

260

T10/05/4/13

taxi

2

90

17 966,00

Servicetrafik på samtliga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

öar i Brändö kommun

 

FÖGLÖ

4

208

T10/05/4/3

taxi

1-4

90

5 860,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMMARLAND

2

104

T10/05/4/7

taxi

1

90

2 196,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUMLINGE

6

312

T10/05/4/14

taxi

1

90

5 490,00

Anlitar färja, Seglinge, Enklinge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖKAR

5

260

T10/05/4/15

taxi

1

90

3 294,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMLAND

3

156

T10/05/4/8

buss/taxi

1

90

2 930,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALTVIK

2

104

T10/05/4/16

buss/taxi

1

90

1 830,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOTTUNGA

-

-

-

-

-

-

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅRDÖ  

 

 

T10/05/4/2

 

 

90

841,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

40 407,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: En trafikdag betyder tur/retur morgon kväll