PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 11                                  8.2.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 18

Förbättrad belysning vid övergångsstället vid Mariebad.   

T10/04/5/160

84 T10

Landskapsregeringen beslöt förbättra belysningen på landsväg nr 20 vid övergångsstället till Mariebad och samtidigt tydliggöra refugeområdet.

 

Nr 19

Övergångsställe på Västra Ytternäsvägen.

T10/04/2/27

85 T10

Landskapsregeringen beslöt bygga övergångsstället efter det att den gemensamma gruppen från trafikavdelningen och tekniska verken kommit fram till en trafiksäkerhetslösning för bygdeväg nr 30 på avsnittet Ringvägens anslutning-anslutningen mot Lervik och då budgetmedel finns tillgängliga.