PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 13                                 15.2.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Bokningschef

Katarina Norrgård

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 23

SKUNK (Samarbetsorganisationen för ungdomskultur i skärgården r.f.) anhåller om undantag från bokningsreglerna för en husbil under våren och hösten 2005 samt fria resor för samma fordon.

T10/05/5/20

111 T10

Anhållan om undantag från bokningsreglerna beviljas. På avgifterna beviljas 50 % rabatt enligt beslut för ideella föreningar. Resor mellan mellanhamnarna är fria.