PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 14                                 22.2.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Trafikingenjör

Bengt Dahlén

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 24

Anhållan från Föglö kommun om ändrat system för beviljande av landskapsandelen för byggandet av kommunalvägar.

T10/04/1/7

145 T10

Anhållan avslås. Grunderna för utbetalning av 2005-års landskapsandelar för byggandet av kommunalvägar fastställdes av landskapsregeringen den 10 februari 2005, beslut 95 T10, i enlighet med landskapets budget för år 2005.

 

Nr 25

Ansökta landskapsandelar för byggandet av kommunalvägar år 2005.

Se bilaga

146-150 T10

Ansökta landskapsandelar för byggandet av kommunalvägar beviljades enligt bilaga T10/05/E/14/25.

De bordlagda projekten upptas till behandling vid fördelning av 2006-års landskapsandelar för byggandet av kommunalvägar.

 FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV KOMMUNALVÄGSBIDRAGEN

 

 

 

 

 

 

KONTO 48.30.30.

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga T10/05/E/14/25, 23.2 2005

 

 

2005 ÅRS

 BYGGANDE OCH FÖRBÄTTRING AV KOMMUNALVÄGAR  

 

 

 

 

 

 

 

Res.2004 + budget 2005 =116 639 + 50 000 = 161 639 €

 

 

 

 

 

 

 

VÄGSTRÄCKA

VÄG

LÄNGD

ÅTGÄRD

      KOSTNAD

BIDRAG

BIDRAG

 BESLUT

Dnr

Brev nr

Utbetalt

 

KOMMUN

 

NR

 

Projektering

Byggkostnad

%

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (LR-beslut)

 

 

 

 

 

 

 

BRÄNDÖ

Bredvik

917

436

Nybyggnad

26 160

30%

7 848

Beviljas

T10/05/4/9

 

 

 

FÖGLÖ

Hastersboda

729

640 m

Ombyggnad

32 000

50%

16 000

22.6 2004

T10/04/4/24

464-04

 

 

FÖGLÖ

Hastersboda

729

640 m

Ytbeläggning

 

50%

 

Bordlägges

T10/05/4/1

 

 

 

FÖGLÖ

Horsholma

727

1800 m

Ytbeläggning

 

30%

 

Bordlägges

T10/05/4/1

 

 

 

FINSTRÖM

Bölsvik

441

800 m

G-först.+ Bel

50 000

30%

15 000

22.6 2004

T10/04/4/29

466-04

 

 

FINSTRÖM

GC-väg Godby

 

660 m

Nybyggnad

19 800

25%

4 950

22.6 2004

T10/04/4/12

465-04

 

 

FINSTRÖM

Näsvägen

423

1500 m

Ombyggnad

75 000

30%

22 500

Beviljas

T10/05/4/19

 

 

 

H-LAND

Langnäs

 

1490 m

Nybyggnad

89 400

25%

11 175

22.6 2004

T10/02/4/57

469-04

 

 

H-LAND

(Byggs åren 04-05)

 

 

 

 

 

11 175

       -"-

 

 

 

 

H-LAND

Tellholm

183

650 m

Ombyggnad

32 500

30%

 

Bordlägges

T10/05/4/4

 

 

 

Jomala

V. Västansunda

273

618 m

Grundförst.

30 900

30%

9 270

Beviljas

T10/04/4/5

 

 

 

Jomala

V. Västansunda

273

618 m

Ytbeläggning

12 000

30%

3 600

Beviljas

        -"-

 

 

 

KUMLINGE

Enklobb

835

1900 m

Grundförst.

58 025

50%

29 126

19.3 2002

T10/01/4/6

235-02

 

 

 

Gång&cykelled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUMLINGE

Emtvik-Matsbodal

 

850 m

Nybyggnad

8 500

25%

2 125

19.3 2002

T10/01/4/35

236-02

 

 

LEMLAND

Norråkersvägen

 

660 m

Nybyggnad

39 600

25%

9 900

22.6 2004

T10/01/4/73

467-04

 

 

SALTVIK

Kuggvik etapp 2

 ---

1200 m

Nybyggnad

69 600

25%

8 700

22.6 2004

T10/00/4/24

468-04

 

 

SALTVIK

(Byggs åren 04-05)

 

 

 

 

 

8 700

       -"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONSER

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161 069