PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 19                                 15.3.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Avdelningschef

Niklas Karlman

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 42

Förnyande av avtal från 1.1.2005 tills vidare med Vägförvaltningen, Åbo vägdistrikt om underhåll och förbättring av färjelägena i Galtby, Korpo och Osnäs, Gustafs.

T10/02/1/34

Avtal

Förnyandet av avtalen grundar sig på förhandlingar som förts i Åbo och de faktiska kostnaderna för skötseln och förbättrande av kajområdena.

 

Kostnaderna för underhållet och förbättrandet av hamnarna i Galtby och Osnäs år 2003 var 8 736,53 och 8 901,47 år 2004.