PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 20                                 22.3.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägunderhållschef

Björn Ekblom

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 43

Reparation av havererad växellåda.

T10/05/2/13

 

Landskapsregeringen beslöt reparera den havererade växellådan på väghyveln Vammas RG 16 för en kostnad av ca 15 000 €.

 

Kostnaden påförs moment 48.30.20.