PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 21                                 22.3.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Sjötrafikchef

Bo Karlsson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 44

Reparation av M/S Ejderns Hytec växel.

T10/05/2/5

 

Landskapsregeringen beslöt betala faktura nr 520222 från Brunvoll A/S, Norge, på 123 239,00 NOK. Kostnaden debiteras mom. 48.20.20.