PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 24                                 29.3.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Sjötrafikchef

Bo Karlsson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 47

Tillsättande av lediganslagna vakanser som maskinchef på landskapsregeringens frigående färjor.

T10/05/3/10

T10/05/3/11

T10/05/3/12

225-227 T10

Landskapsregeringen beslöt utse Jan Lindblom, från Jomala, till maskinchef på M/S Alfågeln, Benny Andersson, från Lemland, till maskinchef på M/S Gudingen och Jörgen Englund, från Jomala, till maskinchef på M/S Grisslan eller annan landskapsfärja inom landskapsregeringens sjötrafikenhet.

 

Nr 48

Tillsättande av lediga vakanser som matroser, städare och kock på landskapsregeringens frigående färjor.

T10/05/3/13

T10/05/3/14

T10/05/3/15

T10/05/3/16

T10/05/3/17

T10/05/3/18

T10/05/3/19

T10/05/3/20

228-235 T10

Landskapsregeringen beslöt utse Kent Schåman, Anders Söderlund, Gunnar Ekblom och Runar Lindqvist, samtliga från Kumlinge, till matroser på M/S Grisslan eller annan landskapsfärja inom landskapsregeringens sjötrafikenhet. Tillträde den 1 april 2005.

 

Landskapsregeringen beslöt utse Gun Törnvall, från Kumlinge, Galina Rumantjeva, från Brändö, till städare på M/S Alfågeln eller annan landskapsfärja inom landskapsregeringens sjötrafikenhet och Carina Malm, från Brändö till städare på M/S Viggen eller annan landskapsfärja inom landskapsregeringens sjötrafikenhet.

 

Landskapsregeringen beslöt utse Joakim Berglund, från Mariehamn, till kock på M/S Skiftet eller annan landskapsfärja inom landskapsregeringens sjötrafikenhet.