PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 26                                 31.3.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Sjötrafikchef

Bo Karlsson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 50

Carina Malm, från Brändö, återtar sin ansökan om vakans som städare på landskapsregeringens frigående färjor.

T10/05/3/19

239 T10

Carina Malm, från Brändö, som utsetts till städare på M/S Viggen eller annan landskapsfärja inom landskapsregeringens sjötrafikenhet har återtagit sin ansökan. Landskapsregeringen antecknade ansökan för kännedom

 

Nr 51

Överhalning av M/S Knipans bränslepumpar.

T10/05/2/5

Landskapsregeringen beslöt betala faktura nr 90062906 från Wärtsilä Finland Ab, Vasa, på 13 601,56 €. Kostnaden debiteras mom. 48.20.20.

 

Nr 52

Tillsättande av lediganslagna vakanser som skeppsbefäl på landskapsregeringens frigående färjor.

T10/05/3/21

T10/05/3/22

T10/05/3/23

T10/05/3/24

T10/05/3/25

T10/05/3/26

T10/05/3/27

T10/05/3/28

240-247 T10

Landskapsregeringen beslöt utse Kari Metso, från Åbo, till befälhavare på M/S Knipan, Ulf Fellman, från Saltvik, till befälhavare på M/S Skiftet, Tor-Egil Bårdsen, från Lumparland, till befälhavare på M/S Knipan, Kaj Knuts, från Brändö, till befälhavare på M/S Gudingen, Bengt Karlström, från Brändö, till befälhavare/maskinchef på M/S Doppingen, Kaj Forss, från Mariehamn, till styrman på M/S Gudingen, Sigurd Söderlund från Kumlinge, till befälhavare på M/S Grisslan och Tommy Pettersson, från Kumlinge, till befälhavare på M/S Grisslan eller annan landskapsfärja


inom landskapsregeringens sjötrafikenhet.