PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 27                                  5.4.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägunderhållschef

Björn Ekblom

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 53

Inköp av kalciumklorid

T10/05/2/6

261-262 T10

Offertförfrågan, anbud och öppningsprotokoll antecknades för kännedom.

 

Beslöts köpa 422 ton kalciumklorid av TETRA Chemicals Europé, för leverans i storsäck om 1 000 kg till följande leveransplater:

 

Vägstation i Möckelö

165

ton

á

201,00 €/ton

Vägstation i Godby

162

á

201,00 €/ton

Föglö vägstation

16

á

209,30 €/ton

Kumlinge vägstation

34

á

209,30 €/ton

Brändö vägstation

20

á

209,30 €/ton

Kökar vägstation

25

á

209,30 €/ton

 

422

ton

summa

67 715,35 € CIF

 

Nr 54

Inhyrning av grävmaskin

T10/05/4/22

263-265 T10

Offertförfrågan, anbud och öppningsprotokoll antecknades för kännedom.

 

Beslöts anta anbudet från N. Häggbloms Åkeri, från Eckerö för grävmaskinsarbete med Kobelco LC 210, årsmodell 2002, inom landskapet Åland för tiden 1.4.2005 till 31.3.2006 med möjlighet till förlängning till den 31.3.2008 i enlighet med anbudshandlingarna.

 

Nr 55

Bergsprängningsarbeten 2005

T10/05/2/9

266-268 T10

Anbudshandlingar, anbud och öppningsprotokoll antecknades för kännedom.

 

Beslöts att anta anbudet från Bergsprängaren Bo Jansén Ab för att utföra bergsprängningsarbeten år 2005 till en kostnad av 24,00 €/enhet för projekt under 100 enheter och 17,00 €/enhet för projekt över 100 enheter.

 

Nr 56

Krossgrusleveranser 2005

T10/05/2/8

269-272 T10

Anbudshandlingar, anbud och öppningsprotokoll antecknades till kännedom.

 

Landskapsregeringen beslöt inköpa de olika fraktionerna av nedan nämnda leverantörer:

 

Från Ab  Rafael:

 

Vid kross lastat, för hämtning löpande under året.

2 – 5, >2000 ton á 11,19 €/ton till att värde av minst 22 380 €

0-12, >2000 ton á 3,18 €/ton till ett värde av minst 6 360 €

0-32, >5000 ton á 2,55 €/ton till ett värde av minst 12 750 €

0-70, >7500 ton á 2,12 €/ton till ett värde av minst 15 900 €         

 

Levererat fritt Brändö lastat på bil,

2-5 500 ton á 17,00 €/ton till ett värde av 8 500 €, leverans senast 31.8.2005

 

Från Widmans kross & grus:

 

Levererat fritt Kumlinge lastat på bil,

0-12, 500 ton á 8,50 €/ton till ett värde av 4 250 €, leverans senast 31.8.2005

0-70, 1000 ton á 7,30 €/ton till ett värde av 7 300 €, leverans senast 31.8.2005

 

Från Lumparlands Kross & Grus Ab:

 

Levererat fritt Brändö lastat på bil

0-12, 500 ton á 8,64 €/ton till ett värde av 4 320 €, leverans senast 30.9.2005

 

Levererat fritt Kumlinge lastat på bil,

0-32, 500 ton á 7,87 €/ton till ett värde av 3 933 €, leverans senast 31.8.2005

 

Kostnaderna påförs moment 48.30.20