PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 28                                 12.4.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägunderhållschef

Björn Ekblom

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 57

Beräknade utgifter i samband med dockningar av landskapsregeringens linfärjor exklusive Ängösund.

T10/05/2/15

 

Antecknades beräknade utgifter/färja för kännedom.

 

Landskapregeringen beslöt godkänna de angivna specifikationerna på arbeten som kommer att utföras och angivna beräkningsgrunder.

Utgifterna är preliminära och tilläggsarbeten/utgifter kan tillkomma som okända och framkommer i samband med att färjorna torrsätts.

 

F 123 (Töftö)                      18 300 €

F 112 (Björkö)                   10 600 €

F 122 (Seglinge)                 17 000 €

F 119 (Töftö, reserv )         10 000 €

F 116 (Embarsund)             11 500 €

F 121 (Simskäla)                11 500 €

 

Totalkostnad cirka              78 900 €.

 

Nr 58

Inköp av vägmarkeringsfärg för säsongen 2005

T10/05/4/27

291 T10

Ålands landskapsregering beslöt godkänna offerten från Geveco Ab daterad 23.3.2005 för inköp av vägmarkeringsfärg säsongen 2005.

 

Värdet för leveransen beräknas vara cirka 18 000 till 20 000,00 € beroende på åtgång av vägmarkeringsfärg.