PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 29                                 12.4.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 59

Fullmakt att företräda landskapsregeringen vid sjöförklaring 13.4.2005 med anledning av passagerarfartyget M/S Knipans grundstötning vid Svinö 22.3.2005.

T10/05/5/49

292 T10

Landskapsregeringen beslöt befullmäktiga tekniska inspektören Göran Holmberg vid trafikavdelningen att representera Ålands landskapsregering vid sjöförklaringen.

 

Nr 60

Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f., Ungdomsavdelningen, anhåller om undantag från bokningsreglerna för en buss och två bilar på den s.k. norra linjen.

T10/05/5/50

293 T10

Anhållan om undantag från bokningsreglerna beviljas. På fordonsavgifterna beviljas 50 % rabatt enligt beslut för ideella föreningar. Fordonen en buss och två personbilar är bokade på de angivna färjturerna den 2 och den 8 juli 2005. Passagerarna är befriade från avgift.