PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 30                                 12.4.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 61

Ombyggnad av landsväg nr 590 på avsnittet Långbergsöda-Tengsödavik, sektion 1840-4125, i Saltviks kommun.

T10/03/2/24

 

 

Landskapsregeringen beslöt inleda kontraktsförhandlingar med Ålands Schakt Ab, från Mariehamn.

 

Om förhandlingarna leder till ett för beställaren godtagbart resultat kommer entreprenadavtal att tecknas med Ålands Schakt Ab för ombyggnaden av landsväg nr 590.