PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 33                                 10.5.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Avdelningschef

Niklas Karlman

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 65

Landskapsregeringens representant i samband med Ab Skärgårdsflygs bolagsstämma den 17 maj 2005.

T10/05/5/75

353-354 T10

Landskapsregeringen beslöt utse landskapsregeringsledamot Runar Karlsson att representera Ålands landskapsregering på bolagsstämman med avdelningschef Niklas Karlman som ersättare.