PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 36                                 17.5.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Sjötrafikchef

Bo Karlsson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 68

Tillsättande av lediganslagna vakanser som maskinchef på landskapsregeringens frigående färjor.

T10/05/3/32

T10/05/3/33

T10/05/3/34

367-369 T10

Landskapsregeringen beslöt utse övermaskinmästare Kaj Nordberg, från Kumlinge, till maskinchef på M/S Alfågeln eller annan landskapsfärja inom landskapsregeringens sjötrafikenhet.

 

Landskapsregeringen beslöt utse övermaskinmästare Tony Rostén, från Hammarland, till maskinchef på M/S Knipan eller annan landskapsfärja inom landskapsregeringens sjötrafikenhet.

 

Landskapsregeringen beslöt utse övermaskinmästare Henry Eklund, från Mariehamn, till maskinchef på M/S Grisslan eller annan landskapsfärja inom landskapsregeringens sjötrafikenhet.

 

Nr 69

Tillsättande av lediga vakanser som skeppsbefäl på landskapsregeringens frigående färjor.

T10/05/3/35

T10/05/3/36

T10/05/3/37

T10/05/3/38

370-373 T10

Landskapsregeringen beslöt utse överstyrman Eddie Lundgren, från Sottunga, till befälhavare på M/S Alfågeln eller annan landskapsfärja inom landskapsregeringens sjötrafikenhet.

 

Landskapsregeringen beslöt utse vaktstyrman Micael Fagerström, från Kökar, till styrman på M/S Gudingen eller annan landskapsfärja inom landskapsregeringens sjötrafikenhet.

 

Landskapsregeringen beslöt utse överstyrman Karl-Erik Sundman, från Sund, till styrman på M/S Skiftet eller annan landskapsfärja inom landskapsregeringens sjötrafikenhet.

 

Landskapsregeringen beslöt utse vaktstyrman Ossian Suominen, från Mariehamn, till styrman på M/S Alfågeln eller annan landskapsfärja inom landskapsregeringens sjötrafikenhet.