PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 38                                 17.5.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Bokningschef

Katarina Norrgård

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 74

Föglö grundskola anhåller om befrielse från färjavgift för skolresa 16.5 – 21.5.2005 enligt anhållan.

T10/05/5/73

375 T10

Anhållan om befrielse från avgift beviljas.