PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 41                                 26.5.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Bokningschef

Katarina Norrgård

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 78

Ansökan från Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f. om rätt till bokning av bilplats Långnäs-Galtby 27.5.2005, Galtby-Långnäs 29.5.2005 samt reducerat pris.

T10/05/5/90

409 T10

Bokningsrätt samt 50 % rabatt på taxa 2 beviljas.