PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 43                                  1.6.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Bokningschef

Katarina Norrgård

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 83

Anhållan från Fältarnas och Rädda Barnens killgrupp om bokningsrätt och rabatterad resa Hummelvik-Osnäs 5.7.2005.

T10/05/5/47

435 T10

Bokningsrätt samt 50 % rabatt på taxa 2 beviljades.

 

Nr 84

Anhållan från Ålands Caravan Club om rabatterat pris för föreningens medlemmar på resor med landskapets färjor.

T10/05/5/40

436 T10

Anhållan godkändes inte.

 

Priserna för husvagnar och husbilar är uträknade utgående från platsbehovet för dessa fordon, och 50 % rabatt samt bokningsrätt beviljas endast åländska ideella föreningar för genomfartsresor som görs i föreningens syfte.