PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 44                                  7.6.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägunderhållschef

Björn Ekblom

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 85

Önskemål från Lemlands kommun om fastigheten vid Lemströms kanal.            

T10/05/2/20

441 T10

Landskapsregering beslöt att inte hörsamma Lemlands kommuns anhållan om att hyra ut fastigheten vid Lemströms kanal för turistisk verksamhet.

 

Området är sommartid i behov av någorlunda kontinuerlig uppsikt, vilket landskapsregeringen erhåller genom att hyra ut bostaden till en av landskapsregeringens kanalvakter, vilket kommer att ske så fort bostaden är färdigt renoverad.

 

Nr 86

Kanalvaktarbostaden vid Lemströms kanal.      

T10/05/1/18

442 T10

Landskapsregering beslöt teckna hyresavtal för bostaden vid Lemströms kanal med kanalbrovakt/vägunderhållsarbetaren Sture Eriksson från och med den 1 augusti 2005.

 

Hyresnivån fastställdes till 4,70 €/m² och månad exklusive värme. Hyresgästen står för vattenförbrukning och elström.

Hyresnivån är bunden till levnadskostnadsindex (1951:10=100) för april 2005 = 1595.

Hyran justeras årligen den 1 oktober, med första justering 2006. Levnadskostnadsindex för juli samma år är den faktor som används för justering av hyresnivån.

 

Nr 87

Inköp av reservdelar till klaffen i lilla Hummelholm.

T10/05/4/37

Beslöts inköpa reservdelar till klaffen i Lilla Hummelholm till ett värde av 10 000€.

 

Detta medför att de sammanlagda kostnaderna för de ej budgeterade reparationerna av skruvsystemet på klaffen blir 19 500 €.