PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 45                                  7.6.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Sjötrafikchef

Bo Karlsson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 88

Utbjudande av nytt bokningsprogram för Ålandstrafiken.

T10/05/4/38

446 T10

Annons

Beslöts begära anbud enligt kravspecifikation.