PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 46                                 14.6.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 89

Anhållan från Sten-Olof Mattsson om permanent hastighetsbegränsning om 50 km/h på landsväg nr 640.

T10/05/5/28

454 T10

Landskapsregeringen beslöt att under en försöksperiod från den 1.7-31.12.2005 införa 50 km/h på sträckan från nuvarande begränsning i Finby och till 150 m förbi Norra Bomarsunds vägskäl. Under försöksperioden kommer en utvärdering att göras på effekten av hastighetsbegränsningen. Därefter tar landskapsregeringen ställning till om begränsningen skall bli permanent eller inte.

 

Utlåtande inkommit från: Sunds kommun (ja), Arbetsgruppen för trafiksäkerhet (nej).

 

Nr 90

Anhållan från Ridklubben Sleipner om sänkt hastighet, fartdämpande åtgärder samt varningsmärke för ryttare på bygdeväg nr 30, d.s.k. Järsövägen, vid ridklubbens anläggning.

T10/05/5/33

455 T10

Landskapsregeringen beslöt att varningsmärken för ryttare får uppsättas på bygdeväg nr 30. Om åtgärden med varningsmärken visar sig otillräckliga kommer fartdämpande åtgärder att vidtas.

 

Utlåtande: Arbetsgruppen för trafiksäkerhet.

 

Nr 91

Anhållan från stadsstyrelsen i Mariehamn om 30 km/h hastighetsbegränsning på Västra Ytternäsvägen, bygdeväg nr 30.

T10/05/5/95

456 T10

Landskapsregeringen beslöt att under en försöksperiod från den 15.8 – 23.12.2005 införa 30 km/h på bygdeväg nr 30, d.s.k. Västra Ytternäsvägen, vardagar mellan kl. 07.30 och 16.00. Därefter tar landskapsregeringen ställning till om begränsningen skall bli permanent eller inte.

Begränsningssträckan är ca 200 m lång, 100 m norr och söder om övergångsstället vid Ytternäs skola.

 

Nr 92

Anhållan från Saltviks kommun om sänkning av hastigheten på landsväg nr 50, om förlängning av nuvarande 50 km/h hastighetsbegränsning i Kvarnbo på landsväg nr 50.

T10/05/5/94

457 T10

Landskapsregeringen beslöt att förlänga nuvarande 50 km/h hastighetsbegränsning på landsväg nr 50 från Kvarnbo och fram till 50 m söder om före detta husmodersskolans infart.

Begränsningen träder i kraft 1.7.2005.