PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 47                                 21.6.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 93

Förslag till avtal om borttransport av två pråmar i Kökar kommun.

T10/03/5/121

Avtal

Hänvisning till Landskapsregeringens beslut nr 8/11 2005. Förslag till avtal med HJK Återvinning produkt Ab genom Henry Kajander, Genbölen, 25870 Dragsfjärd, godkändes av landskapsregeringen.

 

Utgiften påförs moment 45.56.07.

 

 

Nr 94

Skrivelse till Kommunikationsministeriet angående EU direktiv 98/18. Säkerhetsbestämmelser för passagerarfartyg inom trafikområde D.

T10/02/1/21

463 T10

Landskapsregeringen omfattade förslaget till skrivelse i ärendet.

 

 

Nr 95

Skrivelse från Lemlands kommun angående trafiken med förbindelsebåten Gåsö.

T10/04/5/26

464 T10

Lemlands kommuns utlåtande i ärendet antecknades för kännedom.

Landskapsregeringen beslöt att fortsättningsvis trafikera måndag, onsdag och fredag med avgång Langnäs, Järsö kl. 15.00 till Askö och Björkö.

Fast bosatta personer på angivna holmar har rätt att beställa extra turer för specifika behov.