PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 48                                 28.6.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Sjötrafikchef

Bo Karlsson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 96

Tillsättande av lediganslagna vakanser som styrman på landskapsregeringens frigående färjor.

T10/05/3/45

472 T10

Landskapsregeringen beslöt utse vaktstyrman Anders Andersson, från Mariehamn, till styrman på M/S Gudingen eller annan landskapsfärja inom landskapsregeringens sjötrafikenhet.