PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 54                                 16.8.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Sjötrafikchef

Bo Karlsson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 106

Lediganslående av en ordinarie vakans som maskinchef på landskapsregeringens frigående färjor.

T10/05/3/47

559 T10

Landskapsregeringen beslöt lediganslå en ordinarie vakans som maskinchef i arbetsavtalsförhållande som maskinchef på M/S Knipan eller annan landskapsfärja inom landskapsregeringens sjötrafikenhet.

Tillträde hösten 2005 enligt överenskommelse.

 

Nr 107

Lediganslående av ett vikariat som maskinchef på M/S Knipan.

T10/05/3/48

560 T10

Landskapsregeringen beslöt lediganslå ett vikariat som maskinchef på M/S Knipan med tillträde under hösten 2005 enligt överenskommelse och ett år framåt.