PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 55                                 23.8.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägunderhållschef

Björn Ekblom

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 108

Utbjudande av snö- och moddplogning samt sandning på delar av lands-, bygde- och kommunalvägarna på fasta Åland och Vårdö.

T10/05/2/23

576-577 T10

Beslöts att utbjuda entreprenadområdena 7, 9 och 11 på nytt eftersom det inte inkommit anbud på dessa områden.

 

Utbjudandet sker med annons.