PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 56                                 30.8.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Harriet Lindeman

Sjötrafikchef

Bo Karlsson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 109

Lediganslående av ett moderskapsvikariat som bokningschef för Ålandstrafiken vid trafikavdelningen.

T10/05/3/51

596 T10

Landskapsregeringen beslöt lediganslå ett moderskapsvikariat som bokningschef för Ålandstrafiken med tillträde enligt överenskommelse.