PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 57                                  1.9.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 110

Utlåtande till Kommunikationsministeriet över reviderad lagstiftning om farledsavgifter.

T10/05/1/21

598 T10

Landskapsregeringen omfattade förslaget till utlåtande i ärendet.