PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 65                                 20.9.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Run
ar Karlsson

Bro- och hamningenjör

Roger Helin

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 127

Projektering av ny landsvägsbro, Sviby bro, på landsväg nr 1, Möckelö-Mariehamn.

T10/05/2/7

650 T10

Beslöts att beställa projekteringen av Vägverkets konsultenhet, Helsingfors.