PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 66                                 20.9.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 128

Ombyggnad av Rökerirondellens infartsfiler.

T10/05/2/27

652 T10

Landskapsregeringen beslöt att bygga om infartsfilerna till Rökerirondellen. Ombyggnaden görs av trafiksäkerhetsskäl där nuvarande ca 35 olyckor per år beräknas minska med 50 %. Trafikkapaciteten beräknas samtidigt att höjas med ca 2-3 %. Ombyggnaden görs enligt ritning daterad den 15 september 2005.

 

Nr 129

Fartdämpande åtgärder före vägkorsningen i Kvarnbo/Tengsödavik på landsväg nr 40 i Saltviks kommun.

T10/05/2/28

653 T10

Landskapsregeringen beslöt att anlägga fartdämpande åtgärder i Kvarnbo på landsväg nr 50 norr och söder om vägkorsningen Kvarnbo/Tengsödavik/kyrkan.

 

Nr 130

Uppsättande av förbudsskylt mot gång- och cykeltrafik på landsväg nr 3 i Söderby och Prästgården byar i Lemlands kommun.

T10/05/5/154

654 T10

Landskapsregeringen beslöt att införa förbud mot gång- och cykeltrafik samt för trafik med moped med låg effekt på sträckan Valborgsvägen/Norra Söderby-Flaka/Hellestorp vägkorsning på landsväg nr 3.

 

Ovan nämnda förbudsmärke F 12 sätts upp så att busshållplatsen norr om branddepån skall vara tillgänglig för gångtrafik. Samtidigt sätts hänvisningsskyltar upp för gång- och cykeltrafiken mot Valborgsvägen.

 

Beslutet träder i kraft den 12 oktober 2005.

 

Nr 131

Uppsättande av förbudsskylt mot gång- och cykeltrafik på landsväg nr 2 från den s.k. Rökerirondellen i Mariehamns stad till Dalkarby-/Möckelby-/Svibyvägkorsning i Jomala kommun.

T10/05/5/155

655 T10

Landskapsregeringen beslöt att införa förbud mot gång- och cykeltrafik samt trafik med moped med låg effekt på sträckan Rökerirondellen i Mariehamns stad-Dalkarby-/Möckelby-/Sviby vägkorsning i Jomala kommun.

 

Beslutet träder i kraft den 12 oktober 2005.

 

Nr 132

Hastighetsbegränsning på landsväg nr 640.

T10/05/5/28

656 T10

Landskapsregeringen beslöt den 14 juni 2005 att under en försöksperiod från den 1 juli till den 31 december 2005 införa 50 km/h på sträckan från nuvarande begränsning i Finby och till 150 m förbi Norra Bomarsunds vägskäl.

 

Då ett utbrett klagomål kommit landskapsregeringen till känna på ovan nämnda begränsning beslöt landskapsregeringen att efterhöra Sunds kommuns utlåtande i ärendet.